Eigen bijdrage


De gemeente kan voor zowel een algemene voorziening als een maatwerkvoorziening een eigen bijdrage vragen. Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden, voor een scootmobiel, of voor collectief vervoer zoals de regiotaxi. En voor zorg die u zelf betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb). Ook woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel vallen onder de eigen bijdrage.

 

De hoogte van een eigen bijdrage bij een maatwerkvoorziening is vanaf 2019 maximaal € 17,50 per vier weken.

 

Inkomen of vermogen telt niet meer mee

Vanaf 1 januari 2019 wordt er niet meer naar uw inkomen of vermogen gekeken bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per 4 weken.

 

Partner + geen AOW-leeftijd = geen bijdrage

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

 

Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken.

 

Eigen bijdrage voor beschermd wonen

Voor de maatwerkvoorziening Beschermd Wonen betaalt u een eigen bijdrage die is gebaseerd op de Wet langdurige zorg en dat is wel gebaseerd op uw inkomen en vermogen. Dat geldt alleen als u de zorg ‘in natura’ krijgt. Als u de zorg met een pgb inkoopt of de begeleiding thuis ontvangt, dan geldt wel de eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per vier weken.

Algemene voorziening

Bij een algemene voorzieningen gelden geen vaste regels voor het berekenen van de eigen bijdrage. Een algemene voorziening is voor alle inwoners van de gemeente, waarbij een vast (laag) bedrag wordt gevraagd. Bijvoorbeeld € 5,00 bezorgkosten voor de boodschappen of voor een activiteitenmiddag in het buurthuis. Mensen met een beperking of handicap kunnen van de gemeente een korting krijgen.

 

 


Veelgevraagd

 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente?

 

Wat kan Belangenbehartiger.nl voor mij doen?