Hulp bij het huishouden


Hulp bij het huishouden kan een maatwerkvoorziening zijn als u niet (langer) in staat bent om zelfstandig uw huis schoon te houden. Er zijn geen andere mogelijkheden, zoals (gebruikelijke) hulp van uw partner, kind of een ander huisgenoot.

 

Om te bepalen hoeveel hulp u nodig hebt, zal de gemeente onderzoek moeten doen naar uw persoonlijke situatie. Wat kan u wel en niet zelf doen, hoeveel ruimtes moeten er schoongemaakt worden en hoeveel tijd is daarmee gemoeid? De gemeente moet dat in een besluit vastleggen.

 

Normtijden

Veel gemeenten maken gebruik van normtijden. Zo krijgen inwoners van de gemeente Utrecht standaard 105 uur per jaar (ongeveer 2 uur per week) hulp bij het huishouden. Als u meer nodig hebt, dan zal u – volgens de gemeente Utrecht – dat zelf moeten regelen en betalen.

 

Dat kan niet altijd. De gemeente mag alleen ‘normtijden’ gebruiken als u daarmee voldoende wordt gecompenseerd. Als u meer hulp nodig hebt, dan zal de gemeente meer tijd moeten toekennen. Net zolang tot uw beperkingen zijn gecompenseerd. De hoogste bestuursrechter heeft dat in een uitspraak van 2016 bepaald.

 

U HEEFT RECHT OP VOLDOENDE HULP BIJ HET HUISHOUDEN, OOK ALS DAT MEER IS DAN DE NORMTIJDEN VAN UW GEMEENTE

 

Géén tijdseenheid bij ‘schoon en leefbaar huis’
Er zijn gemeenten die alleen een beschikking afgeven voor een ‘schoon huis’. Vervolgens kunt u met dat besluit naar een zorgaanbieder gaan. De zorgaanbieder komt bij u thuis om met u na te gaan welke activiteiten er nodig zijn om uw huis schoon en leefbaar te houden. De uitkomsten van dat gesprek worden in een verslag vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

 

De hoogste bestuursrechter heeft in een uitspraak bepaald dat een gemeente in een indicatiebesluit moet vastleggen met hoeveel uur hulp u wordt gecompenseerd. Als dat er niet staat, dan weet u immers niet waar u aan toe bent. De zorgaanbieder zou dan de ene week 3 uur en de andere week 1,5 uur hulp kunnen geven. Door niet in uren en minuten te indiceren, wordt uw rechtszekerheid aangetast.

 

Belangenbehartiger.nl kan u helpen bij het indienen van een bezwaarschrift

 


Veelgevraagd

 

Moet de gemeente in uren en minuten indiceren?

 

Wat kan ik doen als de gemeente een beschikking voor een ‘schoon huis’ afgeeft?

 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente?