Het keukentafelgesprek


Nadat u bij de gemeente hulp of ondersteuning hebt aangevraagd, maakt de gemeente met u een afspraak voor een ‘keukentafelgesprek’. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken of uw problemen kunnen worden opgelost. De volgende onderwerpen komen tijdens een keukentafelgesprek aan bod:

 

Sociaal netwerk

De gemeente zal vragen of u nog buren, kinderen of een partner hebt die u kunnen helpen. Welke (mantel)zorg willen zij structureel leveren? Let op! Mantelzorg is niet verplicht.

 

Als u afspraken maakt over hulp of ondersteuning van anderen, zorg er dan voor dat er een ‘back-up’ is. Waar kan u naar toe als uw buurman opeens in het ziekenhuis ligt? Kan u iemand anders inschakelen of zal de gemeente iets moeten regelen? Leg de afspraak vast in het ondersteuningsplan!

 

Gebruikelijke hulp

Als u een partner en/of inwonende kinderen hebt, dan wordt er ook onderzoek gedaan naar de gebruikelijke hulp van uw huisgenoten. Welke hulp is algemeen gebruikelijk om elkaar te geven?

 


Enkele voorbeelden:
Het is gebruikelijk dat samenwonende partners elkaar helpen bij het huishouden. Als uw partner (nog) in staat is om het huis schoon te houden, dan wordt dat gezien als gebruikelijke hulp en komt u niet in aanmerking voor de maatwerkvoorziening “Hulp bij het huishouden”.

 

Het is gebruikelijk dat een ouder zijn of haar kind van twee jaar oud helpt bij het aankleden. Als een kind van dezelfde leeftijd wegens spasme meer tijd bij het aankleden nodig heeft, dan kan de extra tijd worden geïndiceerd.

 

Voorliggende voorziening

Vervolgens wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden vanuit andere wetten (voorliggende voorzieningen). Als u bijvoorbeeld 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig hebt, dan is de Wet langdurige zorg (Wlz) voorliggend op de Wmo.

 

Algemene voorziening

De gemeente zal ook onderzoeken of er een algemene voorziening is die uw belemmeringen kan oplossen. Een algemene voorziening is een voorziening die voor álle burgers – dus met en zonder beperking of handicap – toegankelijk is, bijvoorbeeld activiteiten in een buurthuis. De algemene voorziening moet wel voor u beschikbaar zijn èn uw beperkingen compenseren.

 


Voorbeeld:
Stel u heeft voor een elektrische fiets nodig om naar familie te gaan of boodschappen te doen. Een elektrische fiets wordt door veel gemeenten gezien als een algemene voorziening. Immers, ook mensen zonder een beperking hebben er één in de schuur staan.

 

Als u echter rond moet komen van een AOW-uitkering, dan bent u financieel niet in staat om een fiets van duizend euro en de bijbehorende verzekeringen aan te schaffen. De gemeente zal dan onderzoek moeten doen naar uw financiële draagkracht. Mocht blijken dat u inderdaad geen elektrische fiets kan aanschaffen, dan zal de gemeente een passende maatwerkvoorziening voor u moeten treffen.

 

Tot slot wordt gekeken of er nog een ondersteuningsvraag overblijft en of deze vraag met een maatwerkvoorziening kan worden opgelost.

 


Veelgevraagd

 

Wat moet ik doen als mijn mantelzorger overbelast is?

 

Wat is gebruikelijke hulp?

 

Wat is een algemene voorziening?