Wat is een maatwerkvoorziening?


Het kan zijn dat u hulp en/of ondersteuning nodig hebt en deze niet vanuit uw sociale netwerk of met andere voorliggende/algemene voorzieningen kan krijgen. De gemeente is dan verplicht om met u te kijken welke specifieke voorziening u nodig hebt. Dit wordt een maatwerkvoorziening genoemd.

 

Volgens de Wmo is een maatwerkvoorziening een “op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen”. De wet gaat uit van een voorziening die volledig op u is afgestemd èn u volledig compenseert zodat u (weer) kan meedoen in de samenleving en/of thuis kan blijven wonen.

 

 


Veelgevraagd

 

Wat is de compensatieplicht

 

Valt een uitraaskamer onder de Wmo?

 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente?