Mantelzorg


Mantelzorg is een belangrijk begrip geworden binnen het gezondheidsrecht. Het woord ‘mantelzorg’ wordt te pas, maar ook vaak te onpas gebruikt. In principe is mantelzorg ‘indiceerbare zorg dat om ‘niet’ wordt gegeven‘.

 

Wanneer is er sprake van mantelzorg?

Er is sprake van mantelzorg als iemand vrijwillig aangeeft de zorg zonder beloning te willen leveren en de zorgvrager hiermee akkoord gaat. Bijvoorbeeld een partner die haar dementerende man wil blijven verzorgen.

 

Wanneer is er géén sprake van mantelzorg?

Op het moment dat iemand aangeeft betaald te willen worden voor de zorg, is er géén sprake van mantelzorg. Mantelzorg is altijd vrijwillig en kan nooit door een gemeente of zorgaanbieder worden opgelegd.

 

Wees duidelijk of u mantelzorg wel of niet wil geven

Uit recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep blijkt dat het voor de gemeente duidelijk moet zijn of iemand de zorg als mantelzorger wil verlenen of niet. In een zaak waarin de dochter van het begin af aangaf dat zij voor de hulp betaald wilde worden, oordeelde de Raad dat hier geen sprake kon zijn van mantelzorg en de gemeente een pgb moest verstrekken.

 

In een andere zaak gaf de partner van de zorgvrager aan dat zij ‘de zorg ook zou blijven leveren als er geen pgb zou worden verstrekt.’. Volgens de Raad mag de gemeente in die situaties ervan uitgaan dat er wel sprake is van mantelzorg.

 

Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan u bij de aanvraag helpen.

 


Veelgevraagd

 

Wat moet ik doen als mijn mantelzorger overbelast is?

 

Wat is gebruikelijke hulp?

 

Wat doet een cliëntondersteuner?