Melding en aanvraag


Als u vanwege uw handicap of beperking hulp of ondersteuning nodig heeft, dan kan u bij de gemeente een aanvraag indienen. Er zijn gemeentes waar u met uw vraag naar een ‘wijkteam’ of een Wmo-loket bij u in de buurt terecht kan. Bij andere gemeenten moet u een speciaal telefoonnummer bellen. Vaak staat op de website van de gemeente waar u naar toe moet gaan.

 

Volgens de Wmo is uw vraag voor ondersteuning in eerste instantie een ‘melding’. De gemeente noteert uw vraag en gaat vervolgens onderzoek doen. Voordat u een melding doet, kan u zich al laten bijstaan door een cliëntondersteuner van de gemeente.

 

In veel gemeenten komt er iemand bij u langs om uw probleem te bespreken. Dat wordt wel een `keukentafelgesprek’ genoemd. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken welke mogelijkheden er zijn om u te helpen. Het is raadzaam om tijdens dit gesprek iemand erbij te hebben, bijvoorbeeld uw partner, kind of cliëntondersteuner.

 

Als u tevreden bent met de uitkomsten van dit gesprek, worden de afspraken in een ondersteuningsplan vastgelegd. Dit gebeurt binnen zes weken nadat u een ‘melding’ hebt gedaan. Komt u er samen niet uit, dan wordt er een verslag gemaakt, waarna u vervolgens alsnog een aanvraag voor een maatwerkvoorziening kan indienen.

 

Termijnen

Na de melding heeft de gemeente zes weken de tijd om onderzoek te doen en de resultaten in een ondersteuningsplan of verslag vast te leggen. Hierna kan een aanvraag voor een maatwerkvoorziening worden gedaan.

 

Als de gemeente na zes weken het onderzoek nog niet (helemaal) heeft afgerond, kunt u direct een aanvraag indienen, De gemeente moet dan binnen twee weken een formeel besluit afgeven.

 

Als u met spoed ondersteuning nodig hebt, dan kunt u een spoedaanvraag doen. De gemeente moet dan binnen twee weken het keukentafelgesprek houden, ondersteuningsplan opstellen en een besluit nemen over een maatwerkvoorziening!

 


Veelgevraagd

 

Wat zijn de juridische bezwaren tegen de meldingsfase?

 

Hoe verloopt een aanvraag voor de Wmo?