Melding en aanvraag


Als u vanwege uw handicap of beperking hulp of ondersteuning nodig heeft, dan kan u bij de gemeente een aanvraag indienen. Er zijn gemeentes waar u met uw vraag naar een ‘wijkteam’ of een Wmo-loket bij u in de buurt terecht kan. Bij andere gemeenten moet u een speciaal telefoonnummer bellen. Vaak staat op de website van de gemeente waar u naar toe moet gaan.

 

Volgens de Wmo is uw vraag voor ondersteuning in eerste instantie een ‘melding’. De gemeente noteert uw vraag en gaat vervolgens onderzoek doen. Voordat u een melding doet, kan u zich al laten bijstaan door een cliëntondersteuner van de gemeente.

 

In veel gemeenten komt er iemand bij u langs om uw probleem te bespreken. Dat wordt wel een `keukentafelgesprek’ genoemd. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken welke mogelijkheden er zijn om u te helpen. Het is raadzaam om tijdens dit gesprek iemand erbij te hebben, bijvoorbeeld uw partner, kind of cliëntondersteuner.

 

 

Zorgvuldig onderzoek

De gemeente is verplicht om goed en zorgvuldig onderzoek naar uw hulpvraag te doen. Volgens een uitspraak van de Centrale raad van Beroep (de hoogste bestuursrechter) moeten daarbij de volgende stappen zijn ondernomen:

 

1. De gemeente moet onderzoek naar uw hulpvraag doen

2. Welke problemen u ondervindt

3. Bepalen welke ondersteuning u nodig heeft, wat daarvan de frequentie is en hoeveel tijd er nodig is.

4. Hoe deze ondersteuningsbehoefte kan worden opgelost. Dat kan door bijvoorbeeld mantelzorg maar ook door hulp van de gemeente.

 

Tot slot moet het onderzoek door een ’ter zake’ deskundige worden gedaan. Degene die u (medisch) onderzoek moet een deskundig zijn. Dus geen fysiotherapeut die iets zegt over de psychische problemen van een cliënt.

 

 

Uren- en minuten indicatie

In uitspraken over hulp bij het huishouden en begeleiding, heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat de de aard en omvang van de Wmo-voorziening in het besluit moet worden vastgelegd. Met andere woorden: in het besluit moet staan bij welke activiteiten u ondersteuning krijgt, hoe vaak per week dat gebeurd en hoeveel tijd daarvoor nodig is. 

 

Als u hulp nodig hebt bij het doen van de was, dan zal in het besluit moeten staan dat er bijvoorbeeld 2x per week iemand bij u langskomt om de was in de wasmachine te doen en dat dit in totaal 10 minuten (2×5 minuten) duurt. De gemeente zal dat voor alle activiteiten moeten doen.

 

Als u tevreden bent met de uitkomsten van dit gesprek, worden de afspraken in een ondersteuningsplan vastgelegd. Dit gebeurt binnen zes weken nadat u een ‘melding’ hebt gedaan. Komt u er samen niet uit, dan wordt er een verslag gemaakt, waarna u vervolgens alsnog een aanvraag voor een maatwerkvoorziening kan indienen.

 

Termijnen

Na de melding heeft de gemeente zes weken de tijd om onderzoek te doen en de resultaten in een ondersteuningsplan of verslag vast te leggen. Hierna kan een aanvraag voor een maatwerkvoorziening worden gedaan.

 

Als de gemeente na zes weken het onderzoek nog niet (helemaal) heeft afgerond, kunt u direct een aanvraag indienen, De gemeente moet dan binnen twee weken een formeel besluit afgeven.

 

Als u met spoed ondersteuning nodig hebt, dan kunt u een spoedaanvraag doen. De gemeente moet dan binnen twee weken het keukentafelgesprek houden, ondersteuningsplan opstellen en een besluit nemen over een maatwerkvoorziening!

 


Veelgevraagd

 

Wat zijn de juridische bezwaren tegen de meldingsfase?

 

Hoe verloopt een aanvraag voor de Wmo?