Het ondersteuningsplan


Na het keukentafelgesprek sluit de gemeente het onderzoek af en stelt een ondersteuningsplan op. In een ondersteuningsplan staat welke beperking of handicap u heeft en welke hulp en/of ondersteuning u nodig hebt om nog thuis te kunnen blijven wonen. In een ondersteuningsplan staat bijvoorbeeld dat uw zoon of dochter elke week de was doet en uw buurman twee keer per week zware boodschappen meeneemt. Het ondersteuningsplan wordt door u en de gemeente ondertekend en regelmatig geƫvalueerd.

 

ONDERTEKEN HET ONDERSTEUNINGSPLAN PAS ALS U HELEMAAL TEVREDEN BENT

 

Aandachtspunten ondersteuningsplan
– Kijk goed of alle zorg en/of ondersteuning die u nodig hebt goed staat beschreven.
– Staat de mantelzorg goed beschreven?
– Is het u duidelijk wat u moet doen als uw mantelzorger uitvalt?
– Neem het ondersteuningsplan met uw partner, cliĆ«ntondersteuner of mantelzorger door. Misschien heeft hij/zij nog aanvullingen.
– Neem contact op met het juridisch loket of Belangenbehartiger.nl als u juridische vragen hebt.
– Onderteken het ondersteuningsplan pas als u het volledig met de inhoud eens bent

 

Als de gemeente vindt dat u voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt, dan staat dat ook in het ondersteuningsplan beschreven. Met het ondersteuningsplan kan u een aanvraag bij de gemeente indienen. Mocht u het niet eens zijn met de uitkomsten, dan stelt de gemeente een verslag op. Met dit verslag kan u een aanvraag voor een maatwerkvoorziening indienen.

 

Binnen twee weken nadat de aanvraag is ingediend, krijgt u een beslissing. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar aantekenen.

 


Veelgevraagd

 

Wat moet ik doen als ik het niet (helemaal) eens met het ondersteuningsplan ben?

 

Wat moet ik doen als niet voldoe aan de voorwaarden die de gemeente aan een maatwerkvoorziening stelt?