Voor wie is de Wmo?


Volgens de Wmo kan iedereen een beroep op de Wmo doen, als hij ‘in verband met een beperking, chronische, psychische of psychosociale problemen niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk voldoende zelfredzaam is of in staat is tot participatie’.

 

De Wmo is er dus voor iedereen met een lichamelijke, psychiatrische, verstandelijke of psychosociale handicap of beperking. Als u, vanwege uw handicap of beperking, niet zonder hulp kan meedoen in de samenleving en/of niet voldoende voor uzelf kan zorgen (beschermd wonen) en/of de thuissituatie hebt verlaten (o.a. dak- en thuislozen), behoort u tot de doelgroep van de Wmo.

 

De Wmo is er ook voor burgers die vanwege huiselijk geweld hun huis hebben moeten verlaten en nergens anders terecht kunnen.

 

Onder psychosociale problemen worden verstaan:

Emotionele problemen zoals angst, teruggetrokkenheid en depressieve gevoelens
Gedragsproblemen zoals agressief gedrag, onrustig gedrag en delinquent gedrag
Sociale problemen: problemen met het maken en onderhouden van het contact met anderen.

 

Deze definitie wordt ook gehanteerd binnen de Lokale en Nationale Monitor Jeugdgezondheid.

 


Veelgevraagd

 

Waar moet ik een Wmo-voorziening aanvragen?