Wat is de Wmo 2015?


Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg die vroeger onder de AWBZ viel. Het gaat bijvoorbeeld om begeleiding bij het structureren van de dag of om dagbesteding bij een zorgaanbieder. De gemeente heeft van de overheid de opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt de zorg voor mensen die vanwege hun handicap of beperking niet zelfstandig kunnen meedoen in onze samenleving. Deze ondersteuning kan bestaan uit het helpen bij het boodschappen doen, plaatsen van een traplift of hulp bij het huishouden. In de Wmo staat wie er voor hulp en ondersteuning in aanmerking komt en voor welke hulp u bij de gemeente moet zijn. Als u hulp of ondersteuning van de gemeente nodig hebt, dan kan u gebruik maken van een cliëntondersteuner.

 

EEN CLIENTONDERSTEUNER GEEFT GRATIS ADVIES EN INFORMATIE

 

Op de website van uw gemeente staat waar u hulp moet aanvragen. De website van uw gemeente is meestal www.UWGEMEENTE.nl. Bijvoorbeeld www.meppel.nl.

 

Cliëntondersteuner
Als u vanwege uw handicap of beperking ondersteuning van de gemeente nodig heeft, en u weet niet zo goed wat u hiervoor moet doen, dan kan een cliëntondersteuner u hierbij helpen. Elke gemeente is verplicht om een cliëntondersteuner aan te bieden. De cliëntondersteuner is gratis, onafhankelijk en geeft u informatie, advies en algemene ondersteuning tijdens de melding/aanvraag.

 


Veelgevraagd

 

Waar moet ik een Wmo-voorziening aanvragen?

 

Wat doet een cliëntondersteuner?

 

Hoe kan ik hulp van een cliëntondersteuner aanvragen?

 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente?