Verplichte gespreksonderwerpen


In het Besluit langdurige zorg zijn ‘verplichte gespreksonderwerpen’ opgenomen en moeten tijden de zorgplanbespreking worden besproken. In de uitleg bij de gespreksonderwerpen heeft de minister in de Memorie van Toelichting ook aangegeven wat hij vindt vallen onder kwalitatief goede zorg. Uiteindelijk is de zorgaanbieder verplicht om deze zorg minimaal te leveren!

 

De volgende gespreksonderwerpen moeten tijdens de zorgplanbespreking verplicht aan bod komen. De letterlijke tekst van de Memorie van toelichting staat daar cursief onder:

 

Mogelijkheid dagelijks douchen

Als een cliënt dat wil, moet hij dagelijks kunnen douchen, ook als hij daarbij vanwege zijn beperking hulp nodig heeft. De wens van de cliënt staat hierbij centraal. Het is uiteraard geen plicht. (MvT)

 

Tijdig hulp bij toiletgang/verwisselen incontinentiemateriaal

Als de cliënt naar het toilet moet, moet hij niet op een toiletronde hoeven te wachten, maar moet hij snel geholpen worden als hij het niet alleen kan. Ook moet incontinentiemateriaal tijdig verwisseld worden. Met tijdig wordt bedoeld, tijdig voor de individuele cliënt in zijn specifieke situatie. (MvT)

 

Voldoende en gezonde voeding en drinken

Het uitgangspunt is dat de cliënt genoeg te eten en te drinken krijgt. Als hij niet zelf kan eten en drinken, moet de hulp zodanig zijn dat hij de gelegenheid en tijd krijgt om voldoende voeding en vocht binnen te krijgen. Het eten moet gezond zijn volgens de gangbare normen en het ligt in de rede dat de maaltijden voldoende gespreid zijn over de dag. (MvT)

 

Schone en verzorgde leefruimte

Een verzorgde leefruimte, zowel de eigen kamer, als de gemeenschappelijke ruimten, is daarbij van belang. De ruimten moeten schoon zijn en er verzorgd uitzien. Er moet ruimte zijn voor bezoek. (MvT)

 

Respectvolle bejegening

Mensen hebben respect en aandacht voor elkaar in al hun verscheidenheid ook als het gaat om verschillen in etniciteit, ras, levensovertuiging, culturele achtergrond of seksuele geaardheid. (MvT)

 

Veilige en aangename sfeer

Er moet een sfeer zijn waarin cliënten het durven te zeggen als iets niet naar hun zin gaat. (MvT)

 

Beleving godsdienst of levensovertuiging

Het kunnen beleven van godsdienst of levensovertuiging is ruim. Het geeft bewoners van instellingen de mogelijkheid om te bidden voor het eten een hoofddoekje of keppeltje te dragen of feesten te vieren. Bij de zorg en bijvoorbeeld de voeding zal zoveel mogelijk met de godsdienst of de levensovertuiging rekening moeten worden gehouden. (MvT)

 

Zinvolle dagbesteding en beweging

Er zijn voldoende activiteiten en cliënten en familieleden worden daarover geïnformeerd. Mensen die dat willen, krijgen hulp bij een actieve deelname aan de samenleving. Mensen worden gestimuleerd om te (blijven) bewegen. Wie nog kan lopen, hoeft niet in een rolstoel naar de activiteiten te worden gebracht. Er is zeggenschap over de dagindeling, de daginvulling en aandacht voor ontwikkeling. (MvT)

 

Dagelijks in de buitenlucht

De cliënt die daar behoefte aan heeft, moet regelmatig naar buiten kunnen, bijvoorbeeld om een wandelingetje te maken, een kopje koffie te drinken in het dorp of even een luchtje te scheppen op de binnenplaats. Het is niet de bedoeling dat een cliënt slechte één keer per maand of per week buiten kan zijn, terwijl diegene vaker in de buitenlucht zou willen zijn. De cliënt die veilig alleen naar buiten kan gaan, kan dat doen zo vaak als hij wil. De conditie van de cliënt en weersomstandigheden nopen uiteraard tot een flexibele omgang met de afspraken op dit punt. (MvT)

 

Ontwikkeling en ontplooiing

Aandacht voor ontwikkeling en ontplooiing is vooral van belang in de gehandicaptenzorg. Dit onderwerp is nauw verwant aan dat van een zinvolle daginvulling. Mensen die zich willen en kunnen ontwikkelen, moeten daar de gelegenheid voor krijgen in hun werkzaamheden en activiteiten van alledag. (MvT)

 

Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan u helpen bij het verwoorden van uw wensen.

 


Veelgevraagd

 

Wanneer hoeft de zorgaanbieder geen rekening met mijn wensen en behoeften te houden?

 

wanneer zijn mijn wensen ‘niet realistisch’?

 

Wat zijn de taken van een onafhankelijk cliëntondersteuner?