Wat is een zorgplan?


In een zorgplan staan de afspraken die u met uw zorginstelling maakt over uw zorg en ondersteuning. Voor alle bewoners van een zorginstelling moet er een zorgplan zijn. Dat staat in de Wet langdurige zorg (Wlz). Een zorgplan heet ook wel een (zorg)leefplan of ondersteuningsplan.

 

Behalve voor bewoners van een zorginstelling, is een zorgplan ook verplicht als u
– een Wlz-indicatie heeft;
– thuis woont en
– (onderdelen) van zorg in natura van een zorgaanbieder ontvangt.

 

Enkele voorbeelden:
Mevrouw van Laveren heeft een Wlz-indicatie, maar woont nog thuis en krijgt alle hulp en ondersteuning van een zorgaanbieder. Dit heet ‘volledig pakket thuis’. Samen met de zorgaanbieder wordt er een zorgplan opgesteld.

 

De heer van Klaveren heeft ook een Wlz-indicatie, maar koopt zijn zorg in met een PGB. Hij krijgt elk jaar een budget toegekend, waarmee hij zelf dagbesteding, verpleging en verzorging inkoopt. De heer van Klaveren maakt hierover weliswaar afspraken met een zorgaanbieder, maar dat hoeft niet met een Zorgplan zoals dat in de Wlz staat.

 

Tot slot is mevrouw Kalf. Zij heeft een modulair pakket thuis en dat houdt in dat zij een gedeelte van haar zorg met een PGB betaalt en een gedeelte ‘in natura’. Voor mevrouw Kalf geldt dat zij alleen de dagbesteding in natura ontvangt en de andere zorg met een PGB. De wettelijke verplichting voor het opstellen en evalueren van een zorgplan geldt alleen voor de dagbesteding.

 


Veelgevraagd

 

Wanneer hoeft de zorgaanbieder geen rekening met mijn wensen en behoeften te houden?

 

Wat kan ik doen als ik het niet met het zorgplan eens ben?

 

Wat zijn de taken van een onafhankelijke cliëntondersteuner?