Werkwijze


Belangenbehartiger.nl is een online juridisch adviesbureau zonder kantoorpand. Zo houden wij de kosten laag, ook voor u. U kunt contact met ons opnemen via e-mail, telefoon en post. U bent verzekerd van snelle en betaalbare juridische ondersteuning.

 

Als u een juridisch probleem heeft, is het belangrijk dat wij meteen een goed en volledig beeld hebben. Wij vragen u daarom alle relevante stukken naar ons op te sturen. Dat kan via de e-mail of de post. Zorg ervoor dat u nooit originele stukken opstuurt, maar kopie├źn.

 

Kosteloos eerste advies

Nadat wij alle stukken van u hebben ontvangen, analyseren wij het juridisch probleem en vertellen u wat de juridische (on)mogelijkheden zijn. Alle voor- en nadelen van een juridische procedure komen aan bod. Na ons juridisch advies kunt u een afweging maken of u een (juridische) procedure wilt opstarten of niet. Dit advies is kosteloos en verplicht u tot niets!

 

Een juridische procedure

Als u besluit om een juridische procedure te beginnen, dan zijn er twee mogelijkheden. U voert de procedure op uw eigen naam of u machtigt ons en wij voeren namens u een procedure. Als u zelf de procedure wilt voeren, dan schrijven wij de brieven uit uw naam en blijft u contactpersoon met de andere partij.

 

Als u ons machtigt, dan zijn wij de contactpersoon en zal alle correspondentie via ons gaan. Alleen als wij als gemachtigde optreden, komt u voor een proceskostenvergoeding in aanmerking. Wij adviseren u graag over de voor- en nadelen.

 

Uw toestemming nodig

Bij een juridische procedure komt meer kijken dan alleen wet- en regelgeving. Minstens zo belangrijk is hoe de wet- en regelgeving uw persoonlijk leven bepaalt. Wat zijn de gevolgen van een besluit en wat is er nodig om de zorg te krijgen die u daadwerkelijk nodig heeft?

 

Wij vinden het belangrijk om samen met u de juridische procedure te voeren, waarin wij elkaar aanvullen en versterken. Zo bepalen wij samen de strategie en er gaat zonder uw toestemming geen bezwaar- of beroepschrift de deur uit.